Klass

Jag läste en gång en intervju med en framtidsforskare som hävdade att klass i det nya informationssamhället skulle avgöras av hur mycket ”herre” individen lyckades göra sig över informationsflödet. De som målmedvetet kunde välja information utan att drunkna = den nya överklassen. De som drunknade i informationen (dvs de som osorterat tog del av allt som östes över dem) = den nya underklassen. Vete fan om inte jag tillhör den nya underklassen via denna definition, jag tycker inte att jag kan sortera alls. Däremot (förrädiskt nog) kan verktyg som google inbilla mig att jag sorterar – ”bara ett klick till” osv.