Och en vacker dikt på temat:

VAXTAVLAN

Min själ är en tavla av vax ikväll och den bidar skrivarens
skrift
Träd, Mästare, in i mitt ringa tjäll och rista på tavlan din
skrift!

Är den värdig din hand? Är vaxet vitt för sång om
hugnad och frid?
Det har renats i smärtornas smältugn titt och det väntar
ödmjukt sin tid.

Skall den randas med stjärnornas ljusa stund över sovande
enslig jord,
skall du skriva i nåd på min tavlas grund, o Mästare, heliga
ord?

Ur drömmarnas strålande, fjärran land en sång min själ har
hört;
den vill vara tavla, som Mästarens hand med flammande
eldskrift rört.

/Jacob Tegengren