Dagens predikan:

Då skall ingenting flyktigt leda oss in i slumpen. Vi tar aldrig ett plötsligt steg tillbaka. Som fria betraktare lämnar vi inte alls vårt liv på grund av vår nyfikenhet. Det yttre skeendets saltsmugglare smyger alls inte våra saltstoder förbi förnuftets tullar.
Vi kommer inte att vilset vandra i den okända framtid, som, skild från evigheten, bara är ett ord som är avsett att fresta människan.
Vi kommer inte att trötta ut oss med att fånga det alltför flyktiga nuet, som för konstnären inte kan vara annat än dödens mask: modet.

Hållet av Apollinaire som är en förfranskad pseudonym baserat på Apollon – vishetsguden. Nedan porträtt med modern lagerkrans:

x