Carl Jung: ”Enligt min erfarenhet hör, bortsett från de vanemässiga lögnarna, de så kallade intellektuella till de svåraste och otacksammaste patienterna, ty hos dem vet aldrig den ena handen vad den andra gör. De odlar en psykologi med vattentäta skott. Allt kan ordnas genom ett intellekt som inte kontrolleras av någon känsla – och dock har man en neuros.”