Mycket undertryckt ilska i rättningsarbetet på slutet. Vill skrika rakt ut varje gång jag tvingas påpeka för en elev att denne måste ”infoga fullständig källhänvisning vid användning av källa”.